Russian (CIS)Estonian - etEnglish (United Kingdom)
Koolitus PDF Prindi Saada link
Kasutaja hinnang: / 2
ViletsParim 
ERS AS - ERS AS
Kolmapäev, 16 August 2017 05:10

Vastavalt raudteeseaduse paragrahvidele 45¹ ja 45² on raudteeveoettevõtja kohustatud läbi viima perioodilisi koolituskursusi tema ettevõttes töötavatele vedurijuhtidele ning kannab vastutust väljaõppe korraldamise eest.
Vedurijuhi väljaõpet võib korraldada raudteeveoettevõtja, kellele on väljastatud
* Euroopa Liidu direktiivi nr 2007/59/EL artiklitele 3 ja 4 vastav luba (ELT L 314; 29.11.2011) ning kes vastavad
* Euroopa Komisjoni otsuse nr 2011/765/EL vedurijuhtide õppekeskuste tunnustamiskriteeriumitele ja vedurijuhtide eksamineerijate kriteeriumitele

AS E.R.S.  on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud läbi viima vedurijuhi  väljaõpet sertifikaadi saamiseks ja vedurijuhi perioodilist täiendusõpet sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks.


Vedurijuhtide koolituse eesmärk:
* välja selgitada vedurijuhi tööalased teadmised ja oskused,
* kutseoskuste täiustamine,
* uute tööoskuste omandamine.

Koolituste läbiviimise vajadus:
* üldise erialase õppeprogrammi omandamine, mis võimaldab vedurijuhi abidel laiendada oma kutseoskusi ning lihtsustada ümberõppimist vedurijuhiks;
* sertifikaadi saamine;
* perioodiline täiendõpe vedurijuhi sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks;
* muud koolitusprogrammid (nt rongide teenindamine uutel raudteelõikudel, veduri tüübi tutvustusprogramm jne).

Hinnakiri
Vedurijuhi sertifikaadi ja muude koolituste maksumus oleneb programmi mahust.

Koolituskeskuse lektorid
Kooltust viivad läbi ASi E.R.S. kogenud spetsialistid, kellel on piisav haridustase ning töökogemus raudteel. Samuti kaasatakse koolitamisele teiste raudtee-ettevõtete spetsialiste.


Tegevusluba

Õppekorralduse alused

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Hinnakiri

Õpiväljundid

Koolituskeskuse lektorid

ASi E.R.S. vedurijuhtide sertifitseerimis koolituse programmid

Täiendav õppeprogramm vahepealseks kutseoskuste sertifikaadi vastavuse kontrollimiseks

 

Viimati uuendatud Esmaspäev, 09 Oktoober 2017 09:27
 

ERS System